ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HATÁLYBA LÉPÉS: 2020. december 18.

 1. ADATKEZELŐ

Adatkezelő neve: HannaH Star Trend KFT.
Cím
: 2100, Gödöllő, Remsey Jenő Körút 20.
Az Adatkezel
ő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@baba-box.hu

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen tájékoztató az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

 1. ADATKEZELÉS CÉLJA

2.1 Webshop szolgáltatás nyújtása szerződött partnerek, regisztrált személyek számára:

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése;
Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása;
Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése;
Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés;
Korábbi vásárlások nyilvántartása.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:

 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • IP cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása szerződött Partnerek számára regisztráció nélkül a webshopban, vagy az Adatkezelő értékesítési hálózatán keresztül, vagy az Adatkezelő üzletében

A vevő adatainak, jogi személy esetében a kapcsolattartó adatainak kezelése a webáruházban a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, az adatkezelő értékesítési hálózatán keresztül vagy bolti vásárlás során a Vevő azonosítása, a többi vevőtől, felhasználótól, érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, Korábbi vásárlások nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Ip cím (Csak web)
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Hozzájárulás visszavonásáig

2.3 Kapcsolatfelvétel az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, Ajánlatkérés kezelése

www.baba-box.hu weboldalon megtalálható az Adatkezelő telefonszáma és e-mail címe, amelyeken keresztül Önnek lehetősége van a HannaH Star Trend KFT.-vel felvenni a kapcsolatot.
Az Adatkezelő központi e-mail címére vagy valamely kolléga személyes e-mail címére, vagy a kereskedő ügynök részére érkező kérdéseket, ajánlatkéréseket az Adatkezelő nyilvántartja annak érdekében, hogy megválaszolhassa, illetve kérésére ajánlatot küldhessen.
Adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, vagyis Ön.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: amennyiben szerződés közöttünk nem jön létre az ajánlatkérés következményeként, a megadott adatok az ajánlat érvényességi időszaka lejáratának időpontjától számított elévülési idő (5 év) elteltével törlésre kerülnek. (Ennek oka az, hogy amennyiben az ajánlatkérés kapcsán bármilyen jogvita adódik, lehetőséget kell biztosítani a bizonyítási eljárásra esetleges bírósági vagy hatósági eljárásban.) Az ajánlat érvényességi idejének lejáratát követően Adatkezelő csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet rajtuk nem végez.
Közvetlen megkeresés esetén Adatkezelő az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag szerverünkön tárolódik e-mail megkeresés esetén, amennyiben telefonon keres meg minket papír alapon tároljuk az adatait a fent megjelölt időpontig. Az Ön adataihoz ez esetben kizárólag az Adatkezelő munkatársai férnek hozzá.

2.4 Megrendelés Kezelés

Megrendelések nyilvántartása a szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése
A kezelt adatok köre:

 • Felhasználó név
 • Jelszó
 • Ip cím
 • Név
 • Állandó lakcím
 • Szállítási cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés létrejöttéig vagy a megrendelés meghiúsításáig

2.5 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása.

Adatkezelés jogalapja: Törvényi megfelelés (Pénzügyi számviteli törvénynek való megfelelés)
Adatok megadása feltétele a szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén a Adatkezelő nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Állandó lakcím
 • E-mail cím (Számla távoli nyomtatása vagy e-számla engedélyezése esetén)
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: számla kiállításától számított 8 év

2.6 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

 • új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés
 • ügyfélelégedettségi mérés
 • vásárlói elégedettség-felmérés
 • meghívás marketing rendezvényre
 • eDM (hírlevél), esetlegesen telefonos megkeresés telemarketing szolgálató bevonásával.

Adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása
Az érintett a hírlevélre írásban, emailben, weboldalon link elfogadásával vagy az Adatkezelő jelentkezési weboldalán elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével jelen tájékoztató alapján hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Értesítési cím
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az érintett nem vagy késve értesül az akciókról és új termékinformációkról
Adatkezelés tervezett határideje: Az érintettnek a hírlevélről való leiratkozásáig.

2.7 Megrendelések kiszállítása

 • Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás
 • Csomagpontra történő kiszállítás

Adatkezelés jogalapja természetes személyek esetében: Szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani.
Adatkezelés jogalapja jogi személyek esetében: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítésekor a kapcsolattartói és az átvevő adatait nyilvántartani.
Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése
A kezelt adatok köre:

 • Név
 • Telefonszám
 • Szállítási cím
 • Egyedi azonosító

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a szerződés meghiúsulása
Adatkezelés tervezett határideje: Szerződés lejárata + 4. évet követő első március utolsó munkanapja

2.8 Bankkártyás fizetési bizonylat kezelése

Az Adatkezelő boltjában üzemeltetett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: jogos érdek – bankkártya szolgáltatóval történő elszámolás
A kezelt adatok köre:

 • Aláírás tényének rögzítése

2.9 Csomagpont üzemeltetése

az Adatkezelő (HannaH Star Trend KFT.) felvevőpont: 1147, Budapest, Fogarasi út 7. Célja a vevők által igénybe vett szállítási szolgáltatások teljesítés érdekében a csomagok felvétele és kiadása a címzettek számára, amennyiben a vevők a csomag átvételének ezt a módját választják.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – a szerződés teljesítése érdekében
Adatok forrása: A megrendelést leadó személy, vagyis az Ön közlése
A kezelt adatok köre:

 • NÉV
 • Cím
 • Csomagszám

2.10. A szolgáltatással kapcsolatos csalások és visszaélések megelőzése, kivizsgálása a web-shop szolgáltatással összefüggő esetleges csalások, visszaélések megelőzése, azok felderítése és kivizsgálása, valamint az ezzel kapcsolatos eljárás megindításához szükséges bizonyítékok rendelkezésre állása érdekében

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, a web-shop által rögzített adatok
A kezelt adatok köre: minden olyan adat, amely a web-shopot, vagy a weboldalt ért támadás, vagy a web shop használatával kapcsolatos visszaélés, vagy csalás során felhasználtak, vagy azzal összefüggésben előállt
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke web shop esetleges szabálytalan, vagy visszaélésszerű használatának megelőzése, vagy a szabálytalanság feltárása, vagy az Adatkezelő üzleti titkait, jó hírnevét, vagy vagyonát veszélyeztető, vagy sértő szabálytalanságok megelőzése, vagy felderítése.
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év. Szabálytalanság észlelése esetén az ügy alapjául szolgáló eljárás befejezését követő 5 év.

2.11. Az esetleges igényérvényesítés, vagy az Érintett felhasználó által esetlegesen kezdeményezett hatósági eljárásban, vagy jogvitában az Adatkezelő védekezése.

Az adatok forrása: közvetlenül az érintett, a web-shop által rögzített adatok
A kezelt adatok köre: minden olyan adat, amely a web-shopot, vagy a weboldalt ért támadás, vagy a web shop használatával kapcsolatos visszaélés, vagy csalás során felhasználtak, vagy azzal összefüggésben előállt.
Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. Cikk (1) bek. f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke az Adatkezelőnek az Érintett felhasználóval szembeni esetleges igényérvényesítése során a bizonyítás, vagy az Érintett felhasználó által esetlegesen kezdeményezett hatósági eljárásban, vagy jogvitában az Adatkezelő védekezésének sikerességéhez fűződő érdekben rejlik.
Adatkezelés tervezett határideje: 5 év. Jogvita, hatósági eljárás, vagy igényérvényesítés esetén pedig az ügy alapjául szolgáló eljárás befejezését követő 5 év.

 1. Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: az adatkezelés céljának, különösen a web shopon keresztül történő vásárlás meghiúsulása.

 1. Érintettek köre

www.baba-box.hu weboldalon regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartó személyek.
Üzletünkben történő személyes vásárlás, vagy termékátvétel esetén: Üzletünkben a vásárló, vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, ide értve a jogi személyek nevében eljáró természetes személyeket is.

 1. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező, külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadása kötelező, az adatkezelő csillag (*) megjelenítéssel jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

 1. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre (adatfeldolgozó/végzett tevékenység):

 • Tárhely szolgáltató:Rackforest Kft.
 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az érintett által megadott adatokat Adatkezelő a 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozók kijelölt munkatársai ismerhetik meg. A 7. pontban megjelölt adatfeldolgozók részére is az adatok kizárólag célhoz kötötten kerülhetnek átadásra.

Minden érintett Felhasználó a saját kezelt adatai vonatkozásában bármikor, korlátozásmentesen az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet a 10. pontban foglaltak szerint.

 1. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem a saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét az Adatkezelő vizsgálni nem köteles, de a megadott adatok valódiságának vizsgálatára nincs is módja. Adatkezelő felhívja ezért a figyelmet arra, hogy amennyiben nem valódi, illetve valódi, de olyan személyes adatok kerülnek átadásra az Adatkezelő részére, amelyekhez az érintett nem járult hozzá és emiatt az Adatkezelővel szemben bárki, bármely okból igényt érvényesít, úgy azt illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább hárítja.

 1. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára, melynek során

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Adatkezelő automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

9.1 A tájékoztatás költsége

A Adatkezelő az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér kétszeresének órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

9.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozódásra vagy az Adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.
Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Adatkezelő megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha

 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

9.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

 1. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.
Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.
Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.
Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

 1. Cookie-k (sütik) kezelésének szabályzata

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a webshop weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:

 • az adatgyűjtés ténye,
 • az érintettek köre,
 • az adatgyűjtés célja,
 • az adatkezelés időtartama,
 • az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

11.1 Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

11.2 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre:

egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

11.3 Az érintettek köre:

A weboldalt látogató valamennyi érintett.

11.4 Az adatkezelés célja:

a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók nyomon követése.

11.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

11.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

11.7 Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulása. Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 1. Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 1. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=hu és https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

 1. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő a facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

 1. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu
Blackberry: https://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: https://help.opera.com/en/latest/
IOS: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti szolgáltatók tájékoztatóikat a fenti linken olvashatókhoz képest bármikor jogosultak módosítani, illetve azt nem kötelesek magyar nyelven közzétenni.

 1. Alkalmazott jogszabályok

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet („GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény(továbbiakban: „Infotörvény”),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IABajánlásról
 1. Jogorvoslat

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az 1. pontban megadott elérhetőségeken.
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat[kukac]naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,

 1. Fogalommeghatározások:

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;